1. Půjdem krásnou vysočinou, moje milá,
půjdem krásnou vysočinou až k nám,
půjdem krásnou vysočinou, moje milá,
v jejích kopcích já domov svůj mám.

2. Proč se ve tvých krásných očích slzy třpytí,
proč jsi smutná, že svůj kraj opouštíš,
tam, kam půjdem, přeci stejné slunce svítí,
tam mou krásnou zem uvidíš.

3.=1.

4. Na loukách, kde v mokré trávě rosa zvoní,
v údolích, kde z pramenů můžeš pít,
v kráse kopců, z kterých divoký vřes voní,
tam, lásko má, chci s tebou žít.

5.=1.

6. Zazní zpěv a zazní radost vysočinou,
na všech kopcích budou tančit a hrát,
půjdem krásnou vysočinou, moje milá,
chceš-li nevěstou mojí se stát.

7.=1.